موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان

محل استقرار : مشهد

اطلاعات کارگزار
این شرکت در تاریخ 92/09/16 درخواست همکاری در خصوص ارائه خدمات مالکیت فکری به کریدور ارسال کرده است.
اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
خراسان رضوی
مشهد
بلوار خیام خیام 10 بین گلایل 6 و 8 پلاک ۶۰
۰۵۱۱ ۷۶۷۸۳۷۱
۰۵۱۱ ۷۶۷۸۳۷۲
نمايندگي
خراسان رضوی
مشهد
کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی
۰۵۱۱ ۵۰۰۳۴۹۲
۰۵۱۱ ۵۰۰۳۴۵۵
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
ثبت نشان تجاری بین الملل
ثبت محصولات یا دارو در کشورهای خارجی