نشست بیان تجربیات شرکت های دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست بیان تجربیات شرکت های دانش بنیان
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مدرس مهندس مصطفوی عضو هیئت مدیره شرکت ابر آروان
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۱۷:۰۰:۰۰