آشنایی با استراتژی توسعه کسب و کار در شرکت های دانش بنیان و فناور در اصفهان

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با استراتژی توسعه کسب و کار در شرکت های دانش بنیان و فناور در اصفهان
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان سالن شیخ بهایی
مدرس مهندس افضلی
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 60
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۳:۰۰:۰۰