نشست آشنایی با صادرات به قزاقستان مکان: قزوین

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با صادرات به قزاقستان مکان: قزوین
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری پارک علم و فناوری قزوین
مدرس آقای یعقوبی
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 60
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۰۹:۳۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۲:۰۰:۰۰