وبینار معرفی و آشنایی با خدمات ارزشگذاری مرکز شرکت های دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار معرفی و آشنایی با خدمات ارزشگذاری مرکز شرکت های دانش بنیان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری lms.nimael.com راهنمای بیشتر: http://linkpost.ir/g6dUY
مدرس دکتر حسین رفیعی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۲:۰۰:۰۰