وبینار آشنایی با مسائل و چالشهای حقوقی قراردادهای پرسنلی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مخصوص استان اصفهان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با مسائل و چالشهای حقوقی قراردادهای پرسنلی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مخصوص استان اصفهان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به سامانه نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.
مدرس آقای احسان جمالی پور
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۶:۰۰:۰۰