وبینار آشنایی با حمایت های کانون پتنت ایران برای شرکت های دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با حمایت های کانون پتنت ایران برای شرکت های دانش بنیان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به سامانه نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.
مدرس مهندس ضیغمی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۱:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۳:۰۰:۰۰