وبینار پرسش و پاسخ امنیت اطلاعات و داده در شرکت های دانش بنیان و فناور مخصوص استان فارس

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار پرسش و پاسخ امنیت اطلاعات و داده در شرکت های دانش بنیان و فناور مخصوص استان فارس
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری سامانه 2PM.ir
مدرس جناب آقای امید حسنی - مدیر سابق امنیت شبکه در بانک لویدز انگلستان
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۷:۰۰:۰۰