مجوزها، تاییدیه ها و استانداردها

تعداد موضوعات خدمت : ۱
حمایت های مالی و فنی از شرکت های متقاضی اخذ استانداردهای بین المللی سیستمی و محصولی، با هدف بهینه سازی هزینه کرد شرکت ها در این زمینه و اطمینان از کیفیت و اعتبار گواهی نامه های صادر شده
اخبار مرتبط
بیشتر
مقالات مرتبط
بیشتر