آموزش

تعداد موضوعات خدمت : ۲
آموزش همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها جهت توسعه توانمندی‌های افراد و شرکت‌ها در راستای موفقیت در دنیای کسب و کار به شمار می‌رود. بر همین اساس و با توجه به اینکه غالب مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در مباحث فنی و تکنولوژیک تسلط قابل قبولی دارند، فراهم نمودن مجموعه ای از آموزش های مدیریتی برای این افراد در اولویت بوده و به همین دلیل این مهم در دستور کار کریدور قرار گرفته است.
 • اطلاعات بیشتر

  حمایت از حضور در دوره‌های آموزشی آزاد

  دانش‌بنیان صادراتینانوییخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  حمایت از بخشی از هزینه‌های حضور در دوره های آموزشی مدیریتی در مراکز آموزشی معتبر سراسر کشور از طریق این بخش برای شرکت‌ها و فناوران مورد حمایت قابل انجام است.
 • اطلاعات بیشتر

  دوره های آموزشی شرکت هیراد

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  • اطلاعات بیشتر

   اصول و فنون مذاکرات تجاری بین المللی

   راهبر تجارت هوشمند هیراد

   مدرس دوره : جناب آقای دکتر متولی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

  • اطلاعات بیشتر

   نشست آشنایی با ساختار و فرصتهای تجارت با کشور روسیه

   راهبر تجارت هوشمند هیراد

   مدرس دوره : جناب آقای موسویان

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

  • اطلاعات بیشتر

   نشست آشنایی با ساختار و فرصتهای تجارت با کشور قطر

   راهبر تجارت هوشمند هیراد

   مدرس دوره : جناب آقای دکتر متولی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

  • اطلاعات بیشتر

   کارگاه آموزش مکاتبات بازرگانی بین الملل

   راهبر تجارت هوشمند هیراد

   مدرس دوره : جناب آقای دکتر متولی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۳