نشست‌های پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار)

تعداد موضوعات خدمت : ۱
نشست‌های پرسش و پاسخ بستر بسیار مناسبی است تا شرکت‌ها و فناوران بتوانند مسائل، نقاط مورد ابهام و سوالات خود را در حضور سایر شرکت‌ها مطرح و از پیشنهادات مدرس خبره بهره مند شوند.
 • اطلاعات بیشتر

  نشست پرسش و پاسخ حضوری

  دانش‌بنیان صادراتیدانش بنیاننانوییخلاق صادراتیشرکتهای خلاق
  ثبت این خدمت
  • اطلاعات بیشتر

   نشست انتقال تجربه شرکت های دانش بنیان و فناور (آقای ابوالحسنی تهیه کننده دیرین دیرین، شرکت دانش بنیان نسل اندیشه سبز) - شیراز

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : آقای ابوالحسنی تهیه کننده دیرین دیرین، شرکت دانش بنیان نسل اندیشه سبز

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

  • اطلاعات بیشتر

   نشست آشنایی با ملاحظات حقوقی کاربردی در جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : دکتر قاسمی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۵