نشست‌های پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار)

تعداد موضوعات خدمت : ۱
نشست‌های پرسش و پاسخ بستر بسیار مناسبی است تا شرکت‌ها و فناوران بتوانند مسائل، نقاط مورد ابهام و سوالات خود را در حضور سایر شرکت‌ها مطرح و از پیشنهادات مدرس خبره بهره مند شوند.
 • اطلاعات بیشتر

  وبینار تخصصی (پرسش و پاسخ مجازی)

  دانش بنیاننانوییغیر دانش بنیانشرکتهای خلاق
  ثبت این خدمت
  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با مسائل مربوط به تکمیل اظهارنامه و معافیت‌های مالیاتی استان خراسان رضوی

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : جناب آقای حجت ملکی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با روشها و چالش های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور مخصوص استان قزوین

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : آقای کروبی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با اصول کاربردی تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها مربوط به استان البرز

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : جناب آقای حقانی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با راهکارهای جذب سرمایه در شرکت های دانش بنیان و فناور مخصوص استان فارس

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : سرکار خانم دانشمند - مدیر تجاری سازی چیگل

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار بررسی کلیات قوانین تامین اجتماعی و بخشنامه های مربوطه ویژه استان البرز

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : جناب آقای خدابنده لو

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با روشهای ارزش گذاری و چالش های آن مخصوص استان خراسان رضوی

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : مصطفی مکارم، مدیرعامل شتابدهنده کسب و کار فردوسی و عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با امور حقوقی شرکت ها مخصوص استان کردستان

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : جناب آقای نوری(کارشناس امور حقوقی)

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در بازرسی دفاتر قانونی و قراردادهای پیمانکاری مخصوص استان قزوین

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : آقای مومنی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار معرفی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران برای شرکتهای دانش بنیان با نگاهی ویژه

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : دکتر شهرایینی عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی نکات کلیدی تهیه اظهارنامه عملکرد شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری مخصوص استان کردستان

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : سرکار خانم طاهره مارالی (ارزیاب مالی شرکت های دانش بنیان)

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با نکات کلیدی تهیه اظهارنامه عملکرد شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری مخصوص استان ایلام

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : سرکار خانم طاهره مارالی ارزیاب مالی شرکت های دانش بنیان

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با امور حقوقی شرکت ها مخصوص استان کردستان

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : جناب آقای نوری(کارشناس امور حقوقی)

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

مقالات مرتبط
  هیچ مقاله ای یافت نشد