عارضه یابی

تعداد موضوعات خدمت : ۲
شرکت هایی که در روند فعالیتهای خود احساس می کنند نیاز به بررسی کلی شرایط و وضعیت فعلی واحدهای مختلف و تعیین عارضه های اصلی موجود در نحوه اجرای فعالیت های مجموعه دارند می توانند از خدمات این بخش استفاده نمایند.
 • اطلاعات بیشتر

  انجام پروژه عارضه یابی برای شرکت

  نانویی
  ثبت این خدمت
  یک پروژه عارضه یابی شامل موارد زیر براساس مطالعات میدانی می باشد: - بررسی ماموریت، چشم‌انداز، اهداف بلند مدت و استراتژی‌های شرکت - بررسی حوزه‌های عملکرد شامل: منابع انسانی و ساختار سازمانی راهبردها و فرایندها تحقیق و توسعه بازاریابی و فروش تضمین کیفیت تامین مالی و تدارکات مالی - تحلیل نتایج حاصل از بررسی‌ها و ارزیابی‌ها، جمع‌بندی نتایج و نتیجه‌گیری - تعیین نقاط قوت و قابل بهبود سازمان - اولویت‌بندی مشکلات سازمان مورد بررسی - تعیین حوزه‌های کلیدی بهبود با توجه به مشکلات اولویت بندی‌شده و ارائه راهکارهایی برای بهبود *** در انتهای پروژه عارضه یابی یک شرکت گزارش جامعی از سرفصل های بالا به همراه راهکارهای بهبود نقاط ضعف ارائه می گردد.
  • فرآیند ثبت درخواست و اخذ حمایت پروژه عارضه‌یابی

   با توجه به ماهیت پروژه های عرضه یابی، جهت اخذ حمایت بایستی قبل از عقد قرارداد، صلاحیت کارگزار و جزییات پروپوزال پروژه تایید گردد.

   دانلود فایل فرایند
 • اطلاعات بیشتر

  عارضه یابی مقدماتی

  نانویی
  ثبت این خدمت
  شرکت های مورد حمایت می توانند با استفاده از خدمات این بخش در کمترین زمان ممکن به نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود پی ببرند و برنامه مدون برای بهبود حوزه های عملکردی خود دریافت کنند.