مالکیت معنوی (اختراع و نشان تجاری)

تعداد موضوعات خدمت : ۲
  • اطلاعات بیشتر

    مشاوره ثبت نشان و اختراع داخلی

    دانش بنیاننانوییشرکتهای خلاق
    ثبت این خدمت
    مشاوره ثبت نشان و اختراع داخلی به منظور ارائه بهترین راهکارها برای ثبت نشان های تجاری و اختراعات داخلی به شرکت‌های متقاضی ارائه می گردد.
    • ارائه مشاوره ثبت اختراع بین المللی

      شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

      دانلود فایل فرایند
  • اطلاعات بیشتر

    مشاوره جستجو و تحلیل پتنت

    دانش بنیاننانوییشرکتهای خلاق
    ثبت این خدمت
    مشاوره جستجو، تحلیل و استفاده از محتوای پتنت به منظور ارائه بهترین راهکارها برای جمع آوری اطلاعات در حوزه پتنت به شرکت‌های متقاضی ارائه می گردد.
    • ارائه مشاوره جستجو، تحلیل و استفاده از محتوای پتنت

      شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

      دانلود فایل فرایند
مقالات مرتبط
    هیچ مقاله ای یافت نشد