حمایت‌های بیمه‌ای (آتش‌سوزی، درمان، مسئولیت و مهندسی)

تعداد موضوعات خدمت : ۷
طی تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی برای ریسک­های مترتب بر دارایی های شرکت های دانش بنیان، محصولات دانش بنیان و مسئولیت های قانونی شرکت­های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی در چهار حوزه زیر ارائه داده است. الف) بیمه‌های آتش‌سوزی ب) بیمه­‌های مسئولیت (کارفرما، حرفه‌ای، مسئولیت کالا) ج) بیمه‌های اشخاص (درمان) د) بیمه‌های مهندسی (الکتریکال و مکانیکال) ارائه داده است. شرکت های متقاضی برای استفاده از این بیمه نامه ها، می توانند فرآیند زیر را دنبال کنند. 1- با مراجعه به یکی از نمایندگان منتخب بیمه ایران، از شرایط بیمه نامه مورد نظر اطلاع کسب کنند. 2- تقاضای معرفی نامه -جهت صدور بیمه نامه- به نماینده مذکور را در این بخش تکمیل کنند. 3- بر اساس این درخواست، نامه معرفی از جانب کارگزار مربوطه برای نماینده بیمه ایران صادر و ارسال می­شود.
 • اطلاعات بیشتر

  بیمه آتش سوزی

  دانش بنیان
  ثبت این خدمت
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
 • اطلاعات بیشتر

  بیمه درمان گروهی

  دانش بنیان
  ثبت این خدمت
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
 • اطلاعات بیشتر

  بیمه مسئولیت کالا

  دانش بنیان
  ثبت این خدمت
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
 • اطلاعات بیشتر

  بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

  دانش بنیان
  ثبت این خدمت
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
 • اطلاعات بیشتر

  بیمه مهندسی شکست ماشین آلات

  دانش بنیان
  ثبت این خدمت
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
 • اطلاعات بیشتر

  بیمه مسئولیت حرفه ای

  دانش بنیان
  ثبت این خدمت
  بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه ای جامعی با نرخ های مناسب برای پوشش ریسک های مترتب بر دارایی ها، محصولات و مسئولیت های قانونی شرکت های دانش بنیان و شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی فراهم کرده است.
 • اطلاعات بیشتر

  بخشودگی جرایم بیمه تأمین اجتماعی

  دانش بنیان
  بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، سازمان تامین اجتماعی می¬تواند نسبت به بخشودگی جرایم خارج از اختیار کارفرمایان اقدام نماید. معاونت علمی و فناوری پس از بررسی درخواست‌ها، شرکت‌های مورد تایید را به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کرده و ستاد نامه تاییدیه را به شعبه تامین اجتماعی اعلام شده توسط شرکت ابلاغ می‌کند.
  مراجعه به سامانه Reg.daneshbonyan.ir و ثبت درخواست و بارگذاری مستندات در آن