معافیت قراردادهای دانش بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادهای سازمان تامین اجتماعی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
بر اساس تفاهم صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با سازمان تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه 12/14 این سازمان، کلیه قراردادهای دانش بنیان (مجری قرارداد شرکت دانش بنیان باشد) که مورد تأیید معاونت علمی قرار بگیرند از شمول ضرایب حق بیمه قراردادها -موضوع بخشنامه 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی و ملحقات آن- معاف خواهند بود.
  • اطلاعات بیشتر

    معافیت از ضرایب حق بیمه قراردادهای دانش بنیان (موضوع بخشنامه 14.12 سازمان تأمین اجتماعی)

    دانش بنیان
    از جمله حمایتهای ذیل قانون میباشد.

    با توجه به بروز رسانی انجام شده در سامانه مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، خواهشمند است از تاریخ 11 تیرماه 1398 برای ارسال درخواست های معافیت از حق بیمه قراردادها (موضوع بخشنامه 14/12 سازمان تأمین اجتماعی) به سامانه Reg.Daneshbonyan.ir مراجعه فرمایید.