یارانه سود تسهیلات

تعداد موضوعات خدمت : ۱
به منظور دستیابی به اهداف صادراتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و در چارچوب سیاست‌های مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، یارانه سود تسهیلات اعطا می‌شود. این یارانه از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری منتخب پرداخت شده و به تسهیلات دریافتی با موضوع صادرات و انتقال فناوری شرکت‌های مذکور از بانک‌ها، صندوق‌ها و نهادهای مالی تعلق می‌گیرد.
 • اطلاعات بیشتر

  یارانه سود تسهیلات

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  یارانه سود تسهیلات مبلغی است که به عنوان یارانه سود تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود. در صورت دریافت تسهیلات صادراتی یا انتقال فناوری از بانک‌ها، صندوق‌ها و نهادهای مالی و رعایت شرایط مندرج در مصوبه یارانه تسهیلات، شرکت مشمول استفاده از یارانه سود تسهیلات خواهد شد.
  • یارانه سود تسهیلات

   به منظور دستیابی به اهداف صادراتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و در چارچوب سیاست‌های مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، یارانه سود تسهیلات اعطا می‌شود. این یارانه از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری منتخب پرداخت شده و به تسهیلات دریافتی با موضوع صادرات و انتقال فناوری شرکت‌های مذکور از بانک‌ها، صندوق‌ها و نهادهای مالی تعلق می‌گیرد.

   دانلود فایل آیین نامه