موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان

محل استقرار : مشهد

اطلاعات کارگزار
این شرکت در تاریخ 92/09/16 درخواست همکاری در خصوص ارائه خدمات مالکیت فکری به کریدور ارسال کرده است.
اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
خراسان رضوی
مشهد
بلوار سجاد، بزرگمهر جنوبی 16، پلاک ۲۱
۰۵۱۳-۷۶۷۹۷۹۷
نمايندگي
خراسان رضوی
مشهد
کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی، پارک علم و فناوری خراسان رضوی
۰۹۱۲۰۷۶۳۴۳۸
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
ثبت نشان تجاری بین الملل
ثبت محصولات یا دارو در کشورهای خارجی