رحیم محترم قلاتی

محل استقرار : تهران

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره گمرک و حمل و نقل بین الملل
گمرک و واردات
مشاوره بازرگانی بین‌المللی و فرایندهای صادرات
بازرگانی بین المللی و فرایندهای صادرات
مشاوره اصول مذاکرات و مکاتبات تجاری بین‌الملل
تدوین و ویرایش قرارداد داخلی
پیشخوان مشاوره تامین مواد اولیه، کالا و تجهیزات شرکت‌های دانش‌بنیان
رضایت از عملکرد  رحیم محترم قلاتی