معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
نشست پرسش و پاسخ حضوری
وبینار تخصصی (پرسش و پاسخ مجازی)
مجوزها - استقرار شرکت‌های دانش بنیان در کاربری مسکونی شهر تهران
subject
کمپین های توانمندسازی استانی