بینش بازار رهپا

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
بلوار کشاورز، نبش خیابان شانزده آذر، ساختمان کمال‌الدین‌ بهزاد، پلاک ۷۸، واحد ۸۰۲
۲۱ ۸۸۹۷۴۵۰۴
۸۸۹۷۰۸۴۴
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
گزارش مطالعه فرصت
گزارش تحقیقات بازار داخلی
تدوین گزارش امکانسنجی
تدوین گزارش پیش امکانسنجی
طرح کسب و کار
رضایت از عملکرد  بینش بازار رهپا