رویان آرای بهداد

محل استقرار : تبریز

اطلاعات کارگزار
به عنوان یک شرکت خلاق با استفاده از نیروهای جوان و با انگیزه که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با ما همکاری می کنند، با تکیه بر خلاقیت که جوهر کار ماست و استفاده از آخرین فناوری ها در زمینه طراحی صنعتی، باور داریم که می توانیم چشم انداز خود را در حضور و پایداری تولید کنندگان در بازارهای بین المللی، تحقق بخشیم. همچنین از آنجا که رشد ما، بطور مستقیم به رشد برندهای مشتریان ما بستگی دارد، ما به نوعی از همکاری اعتقاد داریم که گونه ای شراکت راهبردی بلند مدت است و نه صرفاً ارائه خدمات.
اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
آذربایجان شرقی
تبریز
خیابان پاستور
۰۴۱ ۳۴۷۶۷۹۷۶
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
طراحی و ساخت دمو (نمونه نمایشی)