آشنایی با تدوین متن قراردادها و معاملات تجاری مخصوص خراسان رضوی

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با تدوین متن قراردادها و معاملات تجاری مخصوص خراسان رضوی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به سامانه نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.
مدرس آقای دکتر احمدی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

پنج شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ - ۱۲:۰۰:۰۰