وبینار نحوه تامین سرمایه و پذیرش شرکتهای دانش بنیان و فناور در بورس مخصوص استان قزوین

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار نحوه تامین سرمایه و پذیرش شرکتهای دانش بنیان و فناور در بورس مخصوص استان قزوین
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به سامانه نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.
مدرس جناب آقای قاسمی
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۷:۰۰:۰۰