وبینار آشنایی با تکنیک های تبلیغات و فروش محصولات دانش بنیان و جایگاه آن در برند سازی محصولات مخصوص استان اصفهان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با تکنیک های تبلیغات و فروش محصولات دانش بنیان و جایگاه آن در برند سازی محصولات مخصوص استان اصفهان
نحوه برگزاری مجازی
مدرس جناب آقای مهندس عقلایی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 90
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۶:۰۰:۰۰