آشنایی با مراحل صادرات کالا مخصوص استان البرز

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با مراحل صادرات کالا مخصوص استان البرز
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لیک ورود به وبینار قبل از شروع وبینار ارسال می شود.
مدرس آقای مهندس یعقوبی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۷:۰۰:۰۰