نوآوری در کسب و کار برای خروج از بن بست ها مخصوص استان آذربایجان شرقی

اطلاعات دوره
موضوع دوره نوآوری در کسب و کار برای خروج از بن بست ها مخصوص استان آذربایجان شرقی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به کلاس نیم ساعت قبل از شروع دوره ارسال خواهد شد
مدرس مهندس حسن اطاعت
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ - ۱۶:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ - ۱۸:۰۰:۰۰