وبینار تدوین مدل و طرح کسب و کار (مخصوص استان مازندران)

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار تدوین مدل و طرح کسب و کار (مخصوص استان مازندران)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود 30 دقیقه قبل از شروع ارسال می گردد
مدرس آقای محمد سریرافراز
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۷:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۹:۰۰:۰۰