وبینار تیم سازی برای مجموعه های نوآور با رویکرد بلبین (مخصوص استان خراسان رضوی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار تیم سازی برای مجموعه های نوآور با رویکرد بلبین (مخصوص استان خراسان رضوی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود 30 دقیقه قبل از شروع، ارسال می گردد
مدرس آقای بنایی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

پنج شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۱۲:۰۰:۰۰