وبینار معرفی نیازهای فناورانه شرکت پتروشیمی اصفهان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار معرفی نیازهای فناورانه شرکت پتروشیمی اصفهان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.پشتیبانی 03133931395
مدرس مهندس غیاث زاده
طول دوره (ساعت) 1
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۴:۳۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۵:۳۰:۰۰