چگونه می توان از راهنمای PMBOK بهره برد؟ (مخصوص استان خراسان رضوی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره چگونه می توان از راهنمای PMBOK بهره برد؟ (مخصوص استان خراسان رضوی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود ٣٠ دقیقه قبل از شروع وبینار ارسال می گردد. شماره پشتیبانی 05136019367
مدرس آقای آیدین رضائیان
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۱۲:۰۰:۰۰