برنامه ریزی بازاریابی و استراتژی ورود به بازار (استان خراسان رضوی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره برنامه ریزی بازاریابی و استراتژی ورود به بازار (استان خراسان رضوی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به کلاس نیم ساعت پیش از شروع وبینار ارسال خواهد شد. تلفن پشتیبانی 09304910334
مدرس مجید عقلایی، مدیرعامل شرکت توسعه بازار سام
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 80
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ - ۱۶:۰۰:۰۰