اصول و مهارت های کلیدی در حوزه مذاکره (استان قزوین)

اطلاعات دوره
موضوع دوره اصول و مهارت های کلیدی در حوزه مذاکره (استان قزوین)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود 30 دقیقه قبل از شروع، ارسال خواهد شد. تلفن پشتیبانی: 02833651501
مدرس آقای دکتر حریرفروش
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ - ۱۷:۰۰:۰۰