وبینار صورت معاملات فصلی (مواد 169 و 169 مکرر) ( استان خراسان رضوی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار صورت معاملات فصلی (مواد 169 و 169 مکرر) ( استان خراسان رضوی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به کلاس نیم ساعت پیش از شروع وبینار ارسال می گردد. شماره پشتیبانی 09304910334
مدرس حجت ملکی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ - ۱۲:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ - ۱۴:۰۰:۰۰