آشنایی با دنیای دیجیتال مارکتینگ(استان خراسان رضوی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با دنیای دیجیتال مارکتینگ(استان خراسان رضوی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به کلاس نیم ساعت پیش از شروع وبینار ایمیل و پیامک میشود. شماره پشتیبانی 05136019367
مدرس حمید چرم فروشان
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

پنج شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ - ۱۲:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ - ۱۴:۰۰:۰۰