وبینار آموزشی سئو تکنیکال پیشرفته: تجربه کاربری بهتر با افزایش سرعت سایت

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آموزشی سئو تکنیکال پیشرفته: تجربه کاربری بهتر با افزایش سرعت سایت
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.
مدرس جناب آقای سلمان محمدی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۲:۰۰:۰۰