وبینار آشنایی با مالکیت فکری و روش های حفاظت از دستاوردهای فکری( استان خراسان رضوی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با مالکیت فکری و روش های حفاظت از دستاوردهای فکری( استان خراسان رضوی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت پیش از شروع وبینار پیامک و ایمیل خواهد شد. شماره پشتیبانی 05136019367
مدرس مرتضی عطایی نژاد
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

پنج شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۱۲:۰۰:۰۰