کمپین عارضه یابی و توسعه کسب و کاراستان خراسان رضوی با همکاری مرکز رشد نیشابور (وبینار تیم سازی برای مجموعه های نوآور- وبینار مروری بر شیوه رسیدگی پرونده های مالیاتی- وبینار ابزارهای آنالیز در اینستاگرام-وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی ویژه شرکتهای دانش بنیان و فناور ) مشاوره در زمینه: تامین مالی-امور مالی و مالیاتی-امور حقوقی و قراردادها-بازاریابی دیجیتال-توسعه کسب و کار-بازاریابی و فروش و امور بازرگانی و بازاریابی حوزه فناوری اطلاعات

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین عارضه یابی و توسعه کسب و کاراستان خراسان رضوی با همکاری مرکز رشد نیشابور (وبینار تیم سازی برای مجموعه های نوآور- وبینار مروری بر شیوه رسیدگی پرونده های مالیاتی- وبینار ابزارهای آنالیز در اینستاگرام-وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی ویژه شرکتهای دانش بنیان و فناور ) مشاوره در زمینه: تامین مالی-امور مالی و مالیاتی-امور حقوقی و قراردادها-بازاریابی دیجیتال-توسعه کسب و کار-بازاریابی و فروش و امور بازرگانی و بازاریابی حوزه فناوری اطلاعات
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی 05136019367
مدرس آقای عقیقی- آقای حجت ملکی- آقای آرش ماهر- آقای ملاشاهی
طول دوره (ساعت) 48
ظرفیت 51
روزهای برگزاری

دوشنبه,سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۱۹:۰۰:۰۰