کمپین استراتژی و توسعه کسب و کار استان خراسان رضوی با همکاری مرکز رشد گناباد (وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایتهای توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان- وبینار آشنایی با سازمان و مدیریت فروش- وبینار بررسی مشکلات و ابعاد حقوقی قراردادهای داخلی و خارجی ) مشاوره در زمینه: امور بازرگانی و بازاریابی فناوری اطلاعات- امور بازرگانی و بازاریابی استراتژیک- توسعه کسب و کار- تامین مالی- جذب سرمایه

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین استراتژی و توسعه کسب و کار استان خراسان رضوی با همکاری مرکز رشد گناباد (وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایتهای توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان- وبینار آشنایی با سازمان و مدیریت فروش- وبینار بررسی مشکلات و ابعاد حقوقی قراردادهای داخلی و خارجی ) مشاوره در زمینه: امور بازرگانی و بازاریابی فناوری اطلاعات- امور بازرگانی و بازاریابی استراتژیک- توسعه کسب و کار- تامین مالی- جذب سرمایه
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. شماره پشتیبانی: 05136019367
طول دوره (ساعت) 48
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه,پنج شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۱۹:۰۰:۰۰