معرفی قوانین و مقررات مالیاتی و وظایف و تکالیف شرکتها (قزوین)

اطلاعات دوره
موضوع دوره معرفی قوانین و مقررات مالیاتی و وظایف و تکالیف شرکتها (قزوین)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود 30 دقیقه قبل از شروع، ارسال خواهد شد. تلفن پشتیبانی: 02833651501
مدرس جناب آقای صحاف
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - ۱۷:۰۰:۰۰