کمپین استراتژی توسعه بازار داخلی و بین الملل استان خراسان رضوی با همکاری مرکز رشد تربت حیدریه (وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایتهای توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان- وبینار چگونه خود را برای ورود به بازار آماده کنیم-اصول و مهارت های کلیدی دیجیتال مارکتینگ) و مشاوره در زمینه: بازاریابی دیجیتال- امور مالی و مالیاتی- تامین مالی- بازاریابی داخلی- بازاریابی بین الملل- امور بازرگانی و بازاریابی استراتژیک

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین استراتژی توسعه بازار داخلی و بین الملل استان خراسان رضوی با همکاری مرکز رشد تربت حیدریه (وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایتهای توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان- وبینار چگونه خود را برای ورود به بازار آماده کنیم-اصول و مهارت های کلیدی دیجیتال مارکتینگ) و مشاوره در زمینه: بازاریابی دیجیتال- امور مالی و مالیاتی- تامین مالی- بازاریابی داخلی- بازاریابی بین الملل- امور بازرگانی و بازاریابی استراتژیک
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ها ارسال می شود. تلفن پشتیبانی 05136019367
مدرس اقایان عابدی - رضوانی- ارشادی پور- سعیدی
طول دوره (ساعت) 48
ظرفیت 57
روزهای برگزاری

سه شنبه,چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۹:۰۰:۰۰