کمپین توانمندسازی چهارمحال با همکاری مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد(وبینار مهارت های کوچینگ برای مدیران-وبینار آشنایی با کلیات تنظیم و نگارش قراردادهای اداری) مشاوره در زمینه: مالکیت معنوی (اختراع و نشان تجاری)، تحـقیقـات بـازار و توسعه بازار داخلی، عارضـه‌یـابی و تـوسعه کسب‌وکار، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، ارزش‌گذاری و تبادل فناوری،بـازاریـابی و فــروش(داخلی و خارجی)، منــابع انســانی،حقــوقـی

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین توانمندسازی چهارمحال با همکاری مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد(وبینار مهارت های کوچینگ برای مدیران-وبینار آشنایی با کلیات تنظیم و نگارش قراردادهای اداری) مشاوره در زمینه: مالکیت معنوی (اختراع و نشان تجاری)، تحـقیقـات بـازار و توسعه بازار داخلی، عارضـه‌یـابی و تـوسعه کسب‌وکار، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، ارزش‌گذاری و تبادل فناوری،بـازاریـابی و فــروش(داخلی و خارجی)، منــابع انســانی،حقــوقـی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی031-33931394
مدرس سرکارخانم محبوبه مظاهری- جناب آقای احسان جمالی پور
طول دوره (ساعت) 48
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

سه شنبه,چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ - ۱۹:۰۰:۰۰