نقش طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان در توسعه بازار

اطلاعات دوره
موضوع دوره نقش طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان در توسعه بازار
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی-03133931394
مدرس جناب آقای گویلی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ - ۱۲:۰۰:۰۰