آشنایی با اقدامات لازم شرکتها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با اقدامات لازم شرکتها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.-شماره پشتیبانی 05136019367
مدرس حجت ملکی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ - ۱۰:۳۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ - ۱۲:۰۰:۰۰