آشنایی با خدمات توانمندسازی مرکز شرکتهای دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با خدمات توانمندسازی مرکز شرکتهای دانش بنیان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.-شماره پشتیبانی 05136019367
مدرس آقایان عابدی و رضوانی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ - ۱۲:۰۰:۰۰