روشها و ضرورت ارزش گذاری برای شرکتهای دانش بنیان به منظور جذب سرمایه

اطلاعات دوره
موضوع دوره روشها و ضرورت ارزش گذاری برای شرکتهای دانش بنیان به منظور جذب سرمایه
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.-شماره پشتیبانی 05136019367
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ - ۱۲:۰۰:۰۰

ثبت نام در دوره