کمپین توانمندسازی بازاریابی و فروش با همکاری پارک علم و فناوری استان گلستان (وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایتهای توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان- وبینار برنامه ریزی بازاریابی و استراتژی ورود به بازار) و مشاوره در زمینه: بازاریابی و فروش

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین توانمندسازی بازاریابی و فروش با همکاری پارک علم و فناوری استان گلستان (وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایتهای توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان- وبینار برنامه ریزی بازاریابی و استراتژی ورود به بازار) و مشاوره در زمینه: بازاریابی و فروش
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی09304910334
مدرس سرکار خانم زینب پورطهماسبی- جناب آقای فریبرز دخانیان
طول دوره (ساعت) 48
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

دوشنبه,سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ - ۱۹:۰۰:۰۰