کمپین توانمندسازی آذربایجان غربی با همکاری پارک علم وفناوری آذربایجان غربی (وبینار آشنایی با فرآیند ارزیابی و معرفی برنامه های حمایتی شرکت های دانش بنیان- وبینار طراحی کانالهای توزیع با رویکرد راه اندازی سیستم فروش مویرگی) مشاوره در زمینه: اخذگواهینامه های سیستمی و محصولی- قیمت گذاری محصول

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین توانمندسازی آذربایجان غربی با همکاری پارک علم وفناوری آذربایجان غربی (وبینار آشنایی با فرآیند ارزیابی و معرفی برنامه های حمایتی شرکت های دانش بنیان- وبینار طراحی کانالهای توزیع با رویکرد راه اندازی سیستم فروش مویرگی) مشاوره در زمینه: اخذگواهینامه های سیستمی و محصولی- قیمت گذاری محصول
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی۰۹۱۴۴۸۳۶۷۰۴
مدرس خانم پورطهماسبی و خانم رضاپناه
طول دوره (ساعت) 12
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ - ۱۷:۰۰:۰۰