آموزش کاربردی ابزارهای آنالیز و بازاریابی دیجیتال

اطلاعات دوره
موضوع دوره آموزش کاربردی ابزارهای آنالیز و بازاریابی دیجیتال
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی03133931394
مدرس جناب آقای شراگیم مرادی: مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - ۱۳:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - ۱۵:۰۰:۰۰