وبینار آشنایی با تکنیک های تبلیغات و فروش محصولات دانش بنیان و جایگاه آن در برند سازی محصولات

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با تکنیک های تبلیغات و فروش محصولات دانش بنیان و جایگاه آن در برند سازی محصولات
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود 30 دقیقه قبل از شروع، پیامک خواهد شد.شماره پشتیبانی 05136019367
مدرس حافظ رضائی، مدیرعامل و هم بنیان گذار آغازینو
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - ۱۲:۰۰:۰۰